Naar www.iknl.nl
- Overzicht richtlijnen
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Overzicht richtlijnen Oncoline

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale richtlijnen die momenteel via Oncoline te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling, methodiek, regio en/of regionale toevoeging. Richtlijn Indeling Methodiek Laatst
Alle Consensus Based  gewijzigd 
 
 Algemene principes van palliatieve zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 01-02-17
 Algemene Voedings- en dieetbehandeling Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Algemene Voedings- en dieetbehandeling Voeding en Dieet Consensus Based 16-01-17
 Amyotrofische laterale sclerose (ALS) Palliatieve Zorg Consensus Based 10-08-10
 Angst Palliatieve Zorg Consensus Based 25-06-09
 Anuscarcinoom Gastroenterologie Consensus Based 13-11-12
 Ascites Palliatieve Zorg Consensus Based 19-01-10
 Baarmoeder en Baarmoederhalskanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-02-17
 Beentumoren Bot en Wekedelen Consensus Based 12-06-08
 Birt-Hogg-Dubť Syndroom (BHD) Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Blaascarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Blaaskanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-02-17
 Borderline ovariumtumoren Gynaecologie Consensus Based 22-03-10
 Borstkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-02-17
 CIN, AIS en VAIN Gynaecologie Consensus Based 12-11-15
 Colon- en rectumcarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-07-12
 Complementaire zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 COPD Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 Cryopreservatie van zaadcellen bij oncologiepatienten Fertiliteit Consensus Based 01-07-10
 Darmkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-02-17
 Dehydratie en vochttoediening Palliatieve Zorg Consensus Based 27-07-10
 Delier Palliatieve Zorg Consensus Based 10-05-10
 Dementie Palliatieve Zorg Consensus Based 30-07-10
 Depressie Palliatieve Zorg Consensus Based 22-06-10
 Diarree Palliatieve Zorg Consensus Based 21-02-10
 Diepe veneuze trombose en longembolie Palliatieve Zorg Consensus Based 27-07-10
 Endometrium- en Cervixcarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-08-12
 Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom Gynaecologie Consensus Based 15-06-15
 Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn Palliatieve Zorg Consensus Based 22-04-10
 Familiair Mamma/Ovariumcarcinoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Familiair Paraganglioom/ Glomustumor/ Feochromocytoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Familiair Testiscarcinoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Familiair/hereditair Diffuus Maagcarcinoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Familiair/Hereditair Maagcarcinoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Familiair/hereditair Pancreascarcinoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Familial Atypical Multiple Mole Melanoma (FAMMM) Syndroom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Folder de stervensfase Palliatieve Zorg Consensus Based 14-10-11
 Folder palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 29-09-09
 Galweg- en Galblaascarcinoom Gastroenterologie Consensus Based 20-05-13
 Gevaar bloeding Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Gevaar infectie Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Handboek organisatie van mammazorg (NABON nota) Mamma Consensus Based 01-04-08
 Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 30-08-11
 Handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'Hulp bi Palliatieve Zorg Consensus Based 29-02-12
 Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond Palliatieve Zorg Consensus Based 02-11-11
 Handreiking slecht-nieuwsgesprek Overig Consensus Based 11-10-12
 Handreiking veilig omgaan met cytostatica Verpleegkundige Zorg Consensus Based 01-08-15
 Hartfalen Palliatieve Zorg Consensus Based 04-08-10
 Hereditair Mamma/Ovariumcarcinoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Hereditair Prostaatcarcinoom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Hersenmetastasen Palliatieve Zorg Consensus Based 29-07-10
 Hersentumoren Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Hik Palliatieve Zorg Consensus Based 28-09-09
 Hoesten Palliatieve Zorg Consensus Based 18-06-10
 Hoofd-halscarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Huidkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Hypercalciemie Palliatieve Zorg Consensus Based 24-03-10
 Ileus Palliatieve Zorg Consensus Based 29-01-09
 Implanteerbare Cardioverter Defibrillator en het levenseinde Palliatieve Zorg Consensus Based 01-01-13
 Ineffectieve ademhaling Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Ineffectieve coping Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Intra-epitheliale neoplasieŽn van de vulva (VIN) Gynaecologie Consensus Based 08-12-10
 Jeuk Palliatieve Zorg Consensus Based 27-07-10
 Klachten van de mond Palliatieve Zorg Consensus Based 29-07-10
 Koorts Palliatieve Zorg Consensus Based 23-07-08
 Leukemie - acute Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Leukemie - chronisch Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Li-Fraumeni Syndroom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Longcarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Maagcarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Machteloosheid Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Maligne lymfomen Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Maligne pleura exsudaat Long Consensus Based 25-10-05
 Mammacarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Mantelzorg Palliatieve Zorg Consensus Based 08-07-09
 Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten Palliatieve Zorg Consensus Based 01-11-07
 Misselijkheid en braken Palliatieve Zorg Consensus Based 16-06-14
 Molazwangerschap Gynaecologie Consensus Based 13-07-10
 Multipel myeloom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Multipele Endocriene Neoplasia Type 1 Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Multipele Endocriene Neoplasia Type 1 Neuro-oncologie Consensus Based 01-07-10
 Multipele Endocriene Neoplasia Type 2 Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Myelodysplastisch syndroom Haemato-oncologie Consensus Based 11-02-02
 Neuro-endocriene tumoren Endocriene tumoren Consensus Based 11-11-13
 Neurofibromatosis type 1 (NF1) Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Neurofibromatosis type 2 (NF2) Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Niercelcarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Niet epitheliale maligniteiten van het ovarium Gynaecologie Consensus Based 01-09-16
 Obstipatie Palliatieve Zorg Consensus Based 28-09-09
 Oesofaguscarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Oncologische ulcera Palliatieve Zorg Consensus Based 11-08-10
 Orale mucositis Orale mucositis Consensus Based 01-06-15
 Ovariumcarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 29-01-09
 Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Palliatieve Zorg Consensus Based 05-07-10
 Pancreascarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Peniscarcinoom Urologie Consensus Based 02-05-03
 Persisterende trofoblast en choriocarcinoom Gynaecologie Consensus Based 01-12-10
 Peutz-Jeghers Syndroom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Pijn Palliatieve Zorg Consensus Based 21-10-16
 Pleuritis carcinomatosa Long Consensus Based 28-10-07
 Prostaatcarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 PTEN Hamartoom Tumor Syndroom Erfelijke tumoren Consensus Based 01-03-15
 Rouw Palliatieve Zorg Consensus Based 10-08-10
 Samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek Palliatieve Zorg Consensus Based 01-10-12
 Samenvattingskaart palliatieve sedatie Palliatieve Zorg Consensus Based 26-01-10
 Samenvattingskaart pijn in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Consensus Based 21-10-16
 Sarcoom en Carcinosarcoom van de Uterus Gynaecologie Consensus Based 01-10-10
 Schildkliercarcinoom Voeding en Dieet Consensus Based 01-06-12
 Slaapproblemen Palliatieve Zorg Consensus Based 02-10-08
 Slokdarmkanker Voeding en Dieet Consensus Based 01-03-17
 Sociaal isolement Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Spirituele zorg Palliatieve Zorg Consensus Based 06-06-10
 Testiscarcinoom Urologie Consensus Based 23-11-09
 Thymomen Long Consensus Based 01-07-07
 Tubereuze Sclerose Complex (TSC) Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi Palliatieve Zorg Consensus Based 08-05-10
 Vaginacarcinoom Gynaecologie Consensus Based 15-09-09
 Vena cava superior syndroom Palliatieve Zorg Consensus Based 18-06-10
 Veranderd seksueel functioneren Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase Palliatieve Zorg Consensus Based 17-08-10
 Verstoord lichaamsbeeld Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Vochttekort Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Voedingstekort Verpleegkundige Zorg Consensus Based 19-12-06
 Vulvacarcinoom Gynaecologie Consensus Based 02-05-11
 Ziekte van von Hippel-Lindau (VHL) Erfelijke tumoren Consensus Based 01-07-10
 Ziekte van von Hippel-Lindau (VHL) Neuro-oncologie Consensus Based 01-07-10
 Zorg in de stervensfase Palliatieve Zorg Consensus Based 11-08-10
 Zweten Palliatieve Zorg Consensus Based 23-07-08