Naar www.iknl.nl
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Zoek in de richtlijnen


help
----------
zoek term:  
achtergronddocument (blauwdruk kanker en werk)
algemene principes van palliatieve zorg
algemene voedings- en dieetbehandeling
amyotrofische laterale sclerose (als)
angst
anorexie en gewichtsverlies
anuscarcinoom
ascites
baarmoeder en baarmoederhalskanker
basaalcelcarcinoom
beentumoren
birt-hogg-dubť syndroom (bhd)
blaasinstillatie
blaaskanker
blauwdruk kanker en werk
borderline ovariumtumoren
borstkanker
botmetastasen
cervixcarcinoom
cervixcytologie
cin, ais en vain
colorectaalcarcinoom
complementaire zorg
copd
cryopreservatie van zaadcellen bij oncologiepatienten
darmkanker
decubitus
dehydratie en vochttoediening
delier
dementie
depressie
detecteren behoefte psychosociale zorg
diarree
diepe veneuze trombose en longembolie
dwarslaesie/wervelmetastasen
dyspneu in de palliatieve fase
eierstokkanker
endometriumcarcinoom
epitheliaal ovariumcarcinoom
erfelijk en familiair ovariumcarcinoom
erfelijke darmkanker
erfelijke en familiaire tumoren (stoet)
euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
euthanasie en hulp bij zelfdoding
familiair paraganglioom/ glomustumor/ feochromocytoom
familiair testiscarcinoom
familiair/hereditair diffuus maagcarcinoom
familiair/hereditair maagcarcinoom
familiair/hereditair pancreascarcinoom
familial atypical multiple mole melanoma (fammm) syndroom
fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
folder de stervensfase
folder palliatieve sedatie
folder steun en consultatie bij euthanasie in nederland
galweg- en galblaascarcinoom
gastrointestinale stroma tumor (gist)
gevaar bloeding
gevaar infectie
gliomen
handboek organisatie van mammazorg (nabon nota)
handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg
handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'hulp bi
handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond
handreiking slecht-nieuwsgesprek
handreiking veilig omgaan met cytostatica
hartfalen
hepatocellulair carcinoom
hereditair prostaatcarcinoom
hersenmetastasen
hersentumoren
herstel na kanker
hik
hoesten
hoofd-halskanker
hoofd-halstumoren
huidkanker
hypercalciemie
ileus
implanteerbare cardioverter defibrillator en het levenseinde
ineffectieve ademhaling
ineffectieve coping
intra-epitheliale neoplasieŽn van de vulva (vin)
intracranieel meningeoom
jeuk
klachten van de mond
kleincellig longcarcinoom
koorts
leptomeningeale metastasen van solide tumoren
leukemie-acute
leukemie-chronisch
li-fraumeni syndroom
longkanker
lymfoedeem
maagcarcinoom
maagkanker
machteloosheid
maligne lymfomen
maligne pleura exsudaat
mammacarcinoom
mammacarcinoom (engelse vertaling)
mammacarcinoom - in ontwikkeling
mantelzorg
medisch specialistische revalidatie bij oncologie
medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten
melanoom
misselijkheid en braken
misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig)
molazwangerschap
multipel myeloom
multipele endocriene neoplasia type 1
multipele endocriene neoplasia type 2
myelodysplastisch syndroom
neuro-endocriene tumoren
neurofibromatosis type 1 (nf1)
neurofibromatosis type 2 (nf2)
niercelcarcinoom
nierfalen
nierkanker
niet epitheliale maligniteiten van het ovarium
niet kleincellig longcarcinoom
obstipatie
oesofaguscarcinoom
oncologische revalidatie
oncologische revalidatie - in ontwikkeling
oncologische ulcera
ondervoeding
orale mucositis
palliatieve sedatie
palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen
palliatieve zorg voor kinderen
palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
pancreascarcinoom
pancreaskanker
peniscarcinoom
persisterende trofoblast en choriocarcinoom
peutz-jeghers syndroom
pijn
pijn bij kanker
pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen
plaveiselcelcarcinoom van de huid
pleuritis carcinomatosa
primaire tumor onbekend
prostaatcarcinoom
prostaatkanker
pten hamartoom tumor syndroom
rouw
samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek
samenvattingskaart palliatieve sedatie
samenvattingskaart pijn in de palliatieve fase
sarcoom en carcinosarcoom van de uterus
schildkliercarcinoom
schildklierkanker
slaapproblemen
slokdarmkanker
sociaal isolement
spirituele zorg
spirituele zorg - in ontwikkeling
testiscarcinoom
thymomen
tubereuze sclerose complex (tsc)
urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi
urotheelcarcinoom van de blaas
uveamelanoom
vaginacarcinoom
vena cava superior syndroom
veranderd seksueel functioneren
vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
verstoord lichaamsbeeld
vochttekort
voedingstekort
vulvacarcinoom
wekedelentumoren
wervelmetastasen
ziekte van von hippel-lindau (vhl)
zorg in de stervensfase
zweten
 of 
opties
----------